Bizden Haberler Easycep Yenileme Yetki Belgesi Aldı!

Easycep Yenileme Yetki Belgesi Aldı!

Ticaret Bakanlığı ve Türk Standart Enstitüsü Easycep'e yenileme yetki belgesi verdi. Artık daha güvenilir platformumuzdan telefonlarınızı alıp satabilirsiniz. 12-05-2022

Ticaret Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından ortaklaşa yapılan standardizasyon çalışmalarına göre; ikinci el telefon alım-satımı ve yenileme işlemlerine düzenleme getirildi. Easycep, Türkiye genelinde yenileme yetki belgesi alan sınırlı sayıda yenileme merkezinden biri oldu. Söz konusu düzenlemeye göre yenileme yetki belgesine sahip olan merkezler ve bu hizmeti sağlayan firmalar, standardize edilmiş çeşitli hizmetlerle ikinci el cihazların ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlayacak.

Ayrıca bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamalarda, vatandaşların ikinci el cihaz alım satım ve telefon yenileme işlemlerinde yetkili yenileme merkezi olarak hizmet sağlayan firmalara başvurması gerektiğinin altı çizildi. Bu düzenlemeye göre telefon yenileme ve ikinci el telefon alım-satımı yapan merkezler standardize edilmiş kurallarla yükümlendirildi.

Daha önce Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle birlikte 2021 yılında “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kararları Resmi Gazetede yayınlanmıştı. İlgili yönetmeliğe göre TSE’de “İş Yerleri- Cep Telefonu (ikinci El) Yenileme Merkezleri İçin Kurallar” düzenlemesi kapsamında bu hizmetleri sağlayan merkezlerle ilgili standardize kuralları açıklamıştı. Bu kurallar dahilinde Easycep, söz konusu yetkilendirme belgesini almaya hak kazanan sınırlı merkezlerden biri oldu.

Yenileme Yetki Belgesi Nedir?

Yenileme yetki belgesi, TSE tarafından ikinci el telefon yenileme hizmetleri sağlayan firmalara verilen yetki belgesidir. Bu belgeyi almaya hak kazanabilmek için ikinci el cihaz yenileme hizmeti sağlayan firmaların belli standartlarda hizmet vermesi zorunlu tutulmuştur. Söz konusu belgeyi alabilmek için firmaların TSE’ye başvurması gerekmekte. TSE, başvuru yapan yenileme hizmeti sağlayan merkezi standartlara uygun görmesi halinde yetki yenileme belgesi vermektedir.

Yenileme Yetki Belgesi Ne Anlam İfade Ediyor?

Yenileme yetki belgesiyle ikinci el telefonlarda yenileme hizmetlerini üstlenen merkezler, ilgili cihazlardan sorumlu olacak. Ayrıca yenileme işlemine maruz kalan cihazların önceki sahipleri ve yeni sahiplerinin bilgilerinin güvence altına alınması yükümlülüğü de söz konusu yetki belgelendirmesi kapsamında yenileme merkezlerine verildi.

Böylelikle ikinci el telefon alım-satım işlemleri güvence altına alındı. Aynı zamanda ikinci el cihazların yenileme süreçlerinde teknik detaylar da ilgili belgelendirme kapsamında standardize edildi. Düzenlemeye göre yenileme merkezleri, ikinci el cihazların yenilenebilir olup olmadığını denetleme yetkisine de sahip olabilecek.

Bu kapsamda tüm ikinci el cihazların onarılması ya da parçalarının değiştirilmesi adına yenileme yetki belgesi almaya hak kazanan yenileme merkezleri yasal statüye sahip oldu. Ayrıca merkezlerin, telefonların yenilenmesi sonrasında verdikleri garanti süresi de ilgili belgelendirmeyle düzenlendi.

Yenileme Yetki Belgesiyle Getirilen Standardizasyonun Amacı

İkinci el cihazlarda yenileme hizmetlerine getirilen standardizasyonun en temel amacı ikinci el cihazların güvenirliğini denetlemek. Cihazların yeni sahiplerinin güvence altına alınması ve eski sahiplerinin de bilgilerinin kalıcı olarak silinmesi gibi faktörler de ilgili standardizasyon çalışmalarının bir diğer amacı olarak gösterilebilir.

Ayrıca söz konusu standardize edilen hizmetlerle birlikte eski kullanıcıların cihazlarla olan illiyet bağı da tamamen kopabilecek. Böylelikle ikinci el cihaz alım-satım işlemleri çok daha güvenli bir zemine sahip olacak. Özellikle yetki belgesini almaya hak kazanan merkezler tarafından verilen hizmetler de standardizasyon çalışmaları kapsamında yüksek kaliteye sahip olabilecek.

Ayrıca söz konusu standardizasyon çalışmalarının bir diğer amacı da ikinci el cihaz yenileme hizmetleri sağlayan merkezlerin yeterliliğinin denetlenmesi. Yenileme belgesi alma talebinde bulunan merkezler, personel ve firma yeterliliği açısından da denetlenmiş olacak. Bu kapsamda yenileme yetki belgesini alan merkezler, tamamen yetkinlik testinden geçmiş sayılacak.

Yenileme Yetki Belgesi ile Belirlenen Easycep’in Yetki ve Yükümlülükleri

Yenileme yetki belgesi almaya hak kazanan ve bu kapsamda standardize edilmiş hizmet kurallarıyla yenileme işlemlerini sürdürecek olan Easycep, bu belgelendirmeyle birlikte bazı temel yetki ve yükümlülüklere sahip oldu. Easycep’in yetkileri; alım-satımını ya da yenilenmesini üstlendiği cihazların bilgilerini denetlemekle sınırlı.

Temel yükümlülükleri ise ilgili yönetmelikte belirtilen ölçüler kapsamında cihazların genel anlamda sorumluluğunu üstlenmek üzerine. Ayrıca cihazların değerlerinin belirlenmesi, değer belirleme süresi, kullanıcılara ait bilgilerin denetlenmesi ve sertifikalandırma hizmetleri de yine bu belgeyi almaya hak kazanan merkezlerin sahip olduğu temel yükümlülükler arasında bulunuyor.

Cihazın Kontrol Edilmesi

Yetkili yenileme merkezi sıfatıyla hizmetlerini sürdürecek olan merkezler, ilk olarak cihazların kontrol edilmesiyle yükümlendirildi. Bu kapsamda cihazların yenilenmeye ya da onarıma uygunluğu, ilgili merkezler tarafından denetlenecek. Cihazın yenilenme için uygunluk göstermesi halinde yenileme işlemleri yine yetkili merkezler tarafından yapılabilecek.

Cihazların yenilenmesine engel teşkil edebilecek fonksiyon kaybının olup olmadığı da yine yetkili yenileme merkezlerinin temel yükümlülükleri arasında olacak. Yenilenmeye uygun olmayan ya da yeniden kullanıma uygunluk taşımayan cihazlar, yenileme hizmetlerinden yararlanamayacak. Böylelikle tüketici hakları en efektif şekilde korunmuş olacak.

Ayrıca yine ilgili belgeyi almaya hak kazanan merkezler her bir cihaz için IMEI sorgulaması yapmakla mükellef tutuldu. Buna ek olarak merkezler E-Devlet sistemi üzerinden “Beyaz Liste” adı verilen ve telefonların çalıntı ya da kayıp cihazlar olup olmadığının denetlendiği sistem üzerinden her bir telefonu sorgulayacak.

Cihaz Değerinin Belirlenmesi 

Cihaz değerinin belirlenmesi ve müşteri onayının alınması da yine yetkili yenileme merkezi sıfatıyla hizmet veren merkezlerin bir diğer yükümlülüğü. Merkezler sadece yenileme işlemine maruz kalacak olan cihazın değerini belirlemekle kalmayacak aynı zamanda bu değeri cihazların yeni sahiplerine onaylatacak.

Bununla birlikte yine yetkili merkezler, satın alınan veya yenileme işlemi görecek olan ikinci el telefonlarda yer alan bilgilerin tamamen ve kalıcı olarak silineceği konusunda da cihaz sahiplerinden onay alacak. Onaylanan işlemler resmi olarak belgelendirilecek ve yenileme işlemi gören ya da satışı yapılan cihazda yer alan kişisel bilgilerin yükümlülüğünün müşteriye ait olduğu teyit edilecek.

Aynı zamanda yetki sahibi olan merkezler, cihazların performansını özel yazılımlarla test etme konusunda da yükümlendirildi. Her bir telefon için IOS ya da Android yazılımlar aracılığıyla testler gerçekleştirilecek. Cihaz değerinin belirlenmesi konusunda söz konusu performans testleri de kriter olarak kabul edilebilecek.

İkinci El Cihazlarda Önceki Kullanıcıya Ait Bilgiler

İkinci el telefonların satış işlemlerinde yaşanan en temel problem telefonun satışını yapan kullanıcının bilgilerinin gizliliğinin sağlanmasıydı. Tahmin edileceği üzere günümüzde akıllı cihazlarda kullanıcıların hemen her türden bilgisi açık olarak bulunuyor. Bu cihazların satışı sırasında ise bilgilerin ne denli korunduğunu denetlemek mümkün değildir.

Söz konusu düzenlemeye göre yetkili yenileme merkezi olarak faaliyet gösteren merkezler, aynı zamanda ikinci el cihazların önceki kullanıcılarına ait verileri tamamen kaldırmakla da yükümlü kılındı. Böylelikle ikinci el cihaz satışı yaparken bilgilerinizin cihazın yeni sahibine aktartılmayacağından emin olabilirsiniz.

İkinci El Cihazlarda Yeni Kullanıcıya Ait Bilgiler

İkinci el cihazların yenileme ve satış işlemi sonrasında yeni sahipleriyle ilgili bazı durumlarda ilgili düzenlemede yer aldı. Yenilenen ve satışı yapılan ikinci el cihazların yeni sahipleri, artık cihazın kullanımı konusunda tamamen sorumlu olacak. Bu noktada yenilenen cihazın tüm sorumluluğu yenileme faaliyetini yürüten merkezden alınarak cihazın yeni sahibine aktarılacak.

Sertifikalandırma

Yetkili yenileme merkezlerinin bir diğer yükümlülüğü de yenilenen cihazların sertifikalandırılması olmaktadır. Yenilenen her bir cihaz için özel olarak uygulanması gereken bu prosedürün içeriğinde cihazların yenilendiğinin bilgisi de yer alacaktır.

Yapılan son düzenlemeyle ülkemizde sınırlı sayıda firma arasına girerek yetkili yenileme merkezi ünvenına sahip olan Easycep, tüm ikinci el telefon alım-satım ve yenileme işlemlerinizi, standardize edilmiş hizmet prosedürüyle gerçekleştirmektedir.

Bir önceki yazımıza şuradan ulaşabilirsiniz: https://easycep.com/blog/telefonunuz-icin-vazgecilmez-telefon-aksesuarlari-58