Kişisel Verilerin Kullanılması Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca ilgili kişilerin (“kişisel verisi işlenen gerçek kişi”) kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak bazı başvuru hakları bulunmaktadır. Bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların aşağıda belirtilen yöntemlerle Bo3 Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (“Bo3”) iletilmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak Bo3’e yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletilebilecektir.

  • Kişisel verisi işlenen gerçek kişinin şahsen başvurusu ile
  • Noter vasıtasıyla
  • Kişisel verisi işlenen gerçek kişi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak [•] elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle
  • Kişisel verisi işlenen gerçek kişinin Bo3’e daha önce bildirdiği ve Bo3 sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-posta ile

Yukarıda belirtilen şahsi başvuru ve noter başvurularında başvurunun yapılacağı adres, Bo3’e ait [•] adresi olacaktır. Yukarıda belirtilen e-imza ile oluşturulacak belgenin veya e-posta ile gönderilecek belgenin Bo3’e ait [•] e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tüm başvuruların açıklama/konu bölümlerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresinin eklenmesi gerekmektedir.

Bo3’e iletilmiş olan başvurularınız Kanunu gereğince, başvurunun niteliğine göre talebin Bo3’e ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Başvurulara ilişkin yanıtlar, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza iletilecektir.

Başvuru Sahibi iletişim bilgileri

Adı & Soyadı                            :

TC Kimlik Numarası              :

(yabancılar için pasaport no. ve uyruk bilgileri gerekmektedir)

Telefon No.                             :

E-posta                                    :

İkamet veya İşyeri Adresi    :

Bo3 ile olan ilişkinizi belirtiniz

  • ☐ Müşteri ☐ Ziyaretçi ☐ İş ortağı ☐ Diğer   ………………………… (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vb.)
  • Bo3 içerisinde varsa iletişimde olduğunuz birim:

……………………………………..…………………………………….……………..

  • ☐ Eski Çalışan, Çalışma Yıllarınız : ……………………………….

☐ Diğer: ………………………………………………………………………………

  • ☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yapmış İseniz

Tarih : …………………………………………………………………………………

  • ☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

……………………………………………………………………………………………

Kanun kapsamında Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Talebinizi Detaylı Olarak Belirtiniz

 

 

 

 

 

 

Başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz

☐ Adresime gönderilsin

☐ E-posta adresime gönderilsin

☐ Elden teslim alacağım

İşbu başvuru formu, Bo3 ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Bo3 tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hukuka aykırı veri paylaşımından kaynaklanabilecek risklerin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Bo3 ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir kişi tarafından başvuru yapılması halinde Bo3, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi)

Adı Soyadı

Başvuru Tarihi

İmza

İşleniyor
  • Sepetinizde ürün bulunmuyor.